Lancering herziene versie van de zelfevaluatie voor zorgorganisaties

Streef jij naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de laatste levensfase en voor hun naasten? Wil je weten waar jouw zorgorganisatie staat in het toepassen van palliatieve zorg? En wil jij de kwaliteit van (palliatieve) zorg verbeteren door te reflecteren, leren en verbeteringen door te voeren? Dan is de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties hét instrument om hiermee aan de slag te gaan. De herziene versie Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties is vanaf 26 februari beschikbaar.

Het uitvoeren van een Zelfevaluatie kan jouw organisatie ondersteunen om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken en te verbeteren. De Zelfevaluatie bestaat uit het beantwoorden van vragen over onderdelen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg en het uitvoeren van een dossieronderzoek naar recente niet-onverwacht overleden patiënten.

Meer informatie vind je op de website van Palliaweb: Zelfevaluatie voor zorgorganisatie.

Online inspiratiebijeenkomsten
Wil je graag laagdrempelig meer informatie ontvangen over de Zelfevaluatie en ervaringen en successen uitwisselen met andere organisaties die de Zelfevaluatie al hebben uitgevoerd? Neem dan deel aan één van de online inspiratiebijeenkomsten die Palliaweb organiseert voor geïnteresseerde en deelnemende zorgorganisaties en coördinatoren van netwerken palliatieve zorg.

Data inspiratiebijeenkomsten
• Donderdag 21 maart, 16:30 – 17:30 uur
• Dinsdag 2 april, 12:30 – 13:30 uur
• Maandag 22 april, 08:30 – 09:30 uur
• Donderdag 30 mei, 16:30 – 17:30 uur

Aanmelden
Meld je uiterlijk een week van tevoren aan bij zelfevaluatiepz@pznl.nl met je naam, functie, e-mailadres en zorgorganisatie en de datum van je keuze. We sturen je tijdig een Teams-link.

Starten met de Zelfevaluatie
Wil je daadwerkelijk aan de slag met de Zelfevaluatie? Neem dan contact op met Sven Zeilstra, Programmaleider Palliatieve Zorg, Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl