Lancering leidraad voor het proces en uniform vastleggen proactieve zorgplanning

Tijdens de COVID-19-pandemie wordt het belang van proactieve zorgplanning (ook wel ‘advance care planning’) en de goede vindbaarheid en overdracht van vastgelegde behandelwensen en –grenzen eens te meer duidelijk. Bij een ernstig beloop kan langdurige en intensieve zorg aangewezen zijn, waarbij zorgverleners – vaak met spoed – willen weten of de patiënt zo’n zorgtraject wil. De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. In het bijbehorende digitale invulformulier kunnen deze worden vastgelegd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld.

Achtergrond

Ieder mens heeft recht op goede en passende medische zorg. Zorg die zoveel mogelijk aansluit op de eigen wensen, waarden en behoeften. Het tijdig en gezamenlijk bespreken en bepalen welke medische zorg gewenst is – proactieve zorgplanning – is daarom van belang voor iedereen. Ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd. In stabiele, maar juist ook in acute situaties.

Leidraad bouwt voort op reeds ontwikkelde leidraden en toolkits

Deze leidraad biedt een overzicht van de stappen die in het proces van proactieve zorgplanning – advance care planning doorlopen worden. De leidraad bouwt voort op reeds ontwikkelde leidraden en toolkits van wetenschappelijke verenigingen met informatie over specifieke patiëntengroepen. Er zijn links opgenomen naar algemene én COVID-specifieke leidraden voor het identificeren van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor het aangaan van gesprekken over persoonlijke doelen, voorkeuren en beperkingen, en de medische haalbaarheid ervan. Vanuit de leidraad zijn informatiefilms, gesprekshulpen en keuzehulpen te vinden, gericht op zowel zorgverlener als patiënten en naasten.

Digitaal invulformulier voor het vastleggen en overbrengen van behandelwensen en -grenzen

Naast de leidraad is er ook een digitaal invulformulier voor het uniform vastleggen van vastgestelde behandelwensen en –grenzen ontwikkeld. Dit kan betrokken zorgverleners in alle settingen helpen om – ook in urgente situaties als COVID-19 – snel en eenvoudig op de hoogte te zijn van de waarden, wensen en behoeften van een patiënt. Zo kan de juiste zorg op de juiste plek geboden worden. Het belang van proactieve zorgplanning en goede overdracht beperkt zich niet tot deze COVID-19-pandemie. Het ontwikkelde formulier is ook geschikt voor gebruik in de reguliere zorg.
Meer informatie over de totstandkoming van de leidraad, proactieve zorgplanning en downloads op Palliaweb.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl