Landelijke Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg (VNPZ) opgericht

Op 11 december 2023 is de Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg opgericht (VNPZ). Een belangrijke mijlpaal voor de Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland. De VNPZ maakt zich sterk voor de belangen van de lokale netwerken en agendeert de vragen en uitdagingen waar zij mee te maken hebben op de landelijke bestuurstafels. De VNPZ heeft een belangrijke rol in de belangenbehartiging van de praktijk van de regionale netwerken richting de diverse landelijke partijen en stakeholders, evenals realisatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ-II), waarin VNPZ een belangrijke rol vervult. De regionale netwerken hebben als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt/cliënt en diens naasten. Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden heeft zich inmiddels ingeschreven als lid van de vereniging!

Kroon op het werk
Op maandag 11 december waren vier van de vijf leden van het oprichtingsbestuur van de VNPZ bij de notaris. Deze heeft, met de statuten die in de afgelopen weken met elkaar zijn doorgenomen, de vereniging officieel ingeschreven. Een kroon op het werk van de kwartiermakers en van het oprichtingsbestuur, die zich al die maanden hard gemaakt hebben voor de belangen van de Netwerken Palliatieve Zorg en de netwerkcoördinatoren.

Ledenvergadering
De komende tijd wordt benut voor alle zaken die geregeld moeten worden voor de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) op 4 maart 2024. Daarin zullen de leden onder meer het nieuwe bestuur benoemen en het huishoudelijk reglement met elkaar vaststellen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl