Meerjarenbeleidsplan Palliatieve Zorg 2022 – 2025

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden maakt onderdeel uit van de Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.. Het netwerk heeft een
eigen Programmacommissie met daarin vertegenwoordigers van verschillende netwerkleden. De Programmacommissie haalt input
op en creëert draagvlak voor de uitvoering van activiteiten, welke
tot doel hebben de samenwerking en de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio te bevorderen.

Ten behoeve van dit doel is er een meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 opgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan beschrijft de missie, visie en ambities die het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden zichzelf stelt voor de komende vier jaar. De ambities worden vertaald in concrete doelen voor de jaarplannen.

Het meerjarenbeleidsplan en de infographic (samenvatting) zijn in boekvorm en digitale vorm naar de netwerkleden verzonden. De digitale versie van deze documenten is via de bijlagenbutton
hieronder te downloaden.