Meerjarenplan Netwerk Dementie Haaglanden

Het Netwerk Dementie werkt aan betere dementiezorg in de regio Haaglanden aan de hand van het Meerjarenplan Dementie. Dit plan is ontwikkeld door Stichting Transmurale Zorg. Het plan fungeert als stip op de horizon voor 2018-2022: wat is de komende jaren onze gezamenlijke focus en hoe is de netwerksturing ingericht? In het document zijn de visie en bijbehorende doelen en acties vastgelegd.

Benieuwd naar de plannen voor de komende jaren rondom dementiezorg in de regio? In de bijlage vindt u het Meerjarenplan Dementie en de publieksversie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het meerjarenplan dementie? Neem gerust contact op met Derkje Andrée Wiltens of Mandy Los.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl