Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van start

Samen passen en meten, dat wordt komende jaren de kern van de aanpak van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Het programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken.

Het programma is een vervolg op het NPPZ I (2014-2020). Gezien haar centrale rol in het veld van de palliatieve zorg heeft PZNL de opdracht van VWS gekregen om het programma in te richten en organiseren.

Ambitie
De ambitie van het NPPZ II is: de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging. Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL en voorzitter van de Stuurgroep NPPZ II: ‘Iedereen die niet meer beter kan worden, verdient de beste kwaliteit van leven die we maar kunnen bieden in die laatste fase. Er werken veel partijen samen in het veld van palliatieve zorg en ondersteuning en er gaat veel goed. Maar in de dagelijkse praktijk kunnen we er nog beter voor zorgen dat patiënten en hun naasten zo min mogelijk belemmeringen meer ervaren als ze de zorg voor de laatste fase willen invullen. Dat is een grote droom, maar daar werken we al hard aan en dankzij het NPPZ II kunnen we nu nog meer meters maken.’

Aanpak
De gekozen aanpak kenmerkt zich door het implementeren van bestaande kennis, multidisciplinaire samenwerking en samen leren en verbeteren. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is hierbij het kompas. Het NPPZ II brengt de beste instrumenten, methoden en werkwijzen die de afgelopen jaren op regionaal niveau werden ontwikkeld verder naar de landelijke schaal. Door samen te leren, onder andere in werkconferenties en op een leerwerkplatform, en intensieve monitoring brengen partijen de palliatieve zorg in Nederland stap voor stap verder.

Handen ineen
Het proces om te komen tot de aanpak is exemplarisch voor de brede samenwerking die de komende jaren nodig is. Zo stelde PZNL de aanpak op in samenspraak met haar leden (Agora, Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), ​Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO), Stichting Palliatieve Thuiszorg (PaTz), Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PALZON) en Patiëntenfederatie Nederland), maar ook in afstemming met de Expertisecentra Palliatieve Zorg van de UMC’s, de Consortia Palliatieve Zorg en de Netwerken Palliatieve Zorg en Palliactief.

De aanpak is een vervolg op de Context en contourenschets NPPZ II, die deze partners ook samen opstelden. PZNL gaat het uitvoeringsprogramma nu verder vormgeven met alle partners die zich in willen zetten om samen te leren en zo de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. De breed samengestelde stuurgroep* stelde de aanpak begin februari vast en bewaakt komende jaren ook de voortgang van het programma.

* Patiëntenfederatie Nederland, KNMG, ActiZ, V&VN, NFU, EPZ en Palliactief, ministerie van VWS (opdrachtgever), ZonMw (toehoorder), Coöperatie PZNL, aangevuld met agendaleden. De Stichting PZNL is voorzitter van de Stuurgroep NPPZII.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl