Netwerk Palliatieve Zorg doet subsidieaanvraag bij ZonMw

Op donderdag 5 september werd door ZonMw de subsidieoproep Palliantie ronde 2019 praktijk geopend. In deze oproep kon subsidie worden aangevraagd om een interventie in de praktijk te implementeren en om deel te nemen aan het daarbij behorende onderzoek.

Geïnteresseerde organisaties konden zich melden bij het Netwerk Palliatieve Zorg in hun regio. In de regio Haaglanden hebben we deze mogelijkheid om subsidie aan te vragen, verspreid onder de organisaties die aangesloten zijn bij het Netwerk. In totaal hebben zich vijf organisaties gemeld, waarmee Vereniging Transmurale Zorg twee subsidieaanvragen heeft ingediend: ON2 Oog voor Naasten en Nabestaanden én Psychologische interventie ‘Kanker en persoonlijke zingeving’!

We wachten in spanning op de beoordeling van ZonMw.