Netwerkbijeenkomst voor casemanagers over vroegtijdige zorgplanning

Op donderdag 30 maart vond er een netwerkbijeenkomst plaats voor casemanagers dementie over het thema vroegtijdige zorgplanning. Gerd-Jan van der Tol van QCT (Quality in Coaching & Training) verzorgde eerst een presentatie over gespreksvoering, waarna de deelnemers hier interactief mee aan de slag gingen tijdens een rollenspel in groepjes van vier. Hierin werden de rollen van kwetsbare oudere, mantelzorger, casemanager, en observator verdeeld.

Na het rollenspel werd de fictieve situatie geëvalueerd. Wat viel op en wat kon er verbeterd worden? Belangrijke aspecten die bij meerdere groepen naar voren kwamen waren onder andere het ingaan op de behoefte van de kwetsbare oudere, het doorvragen, en het belang van non-verbale communicatie. Tot slot werden herkenbare situaties en knelpunten binnen de dagelijkse praktijk van gespreksvoering met elkaar gedeeld. Zie bijlage voor de PowerPoint.

Het was een leerzame middag voor de betrokkenen en we kijken uit naar de volgende bijeenkomst. Omdat deze bijeenkomst vooral over gesprekstechnieken ging, zal dit jaar nog een bijeenkomst volgen over de inhoudelijke kant van vroegtijdige zorgplanning.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl