Nieuw rapport Vilans over Eerstelijns Verblijf

Vilans heeft in februari 2019 een rapport opgeleverd over de stand van zaken in het Eerstelijns Verblijf (ELV). De conclusie: doe het in één keer goed! U kunt het rapport vinden de website van Vilans.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • De verschillende aanvraagroutes en indicatiestellers voor de vervolgzorgvormen werken versnipperd.
  • Om een goede keuze te maken bij aanvang van de vervolgzorg is vaak niet alle informatie beschikbaar.
  • Door het gebrek aan kennis bij de verwijzers over de mogelijkheden in de verpleeghuissetting worden bij aanvang van de vervolgzorg niet alle mogelijkheden overwogen.
  • Door verschillende indicatiestellers voor de verschillende zorgvormen staat de vraag wat de juiste zorg is voor deze specifieke cliënt niet centraal. • De verschillende financieringsvormen, en de verschillende productieplafonds werken elkaar soms tegen in de keten.
  • De grote doorstroom vanuit de ELV naar de Wlz beïnvloedt de rechtstreekse instroom in de Wlz vanuit huis waardoor de wachtlijsten stijgen.
  • Doordat de overgang naar de Wlz in de thuissituatie voor de cliënten nadelen kent (meer kosten en minder zorg, zorgval), is het moeilijker om deze mensen goed in beeld te krijgen. De Wlz wordt zo lang mogelijk uitgesteld.
  • ELV wordt mede-onderdeel van de acute zorgketen, doordat kwetsbare ouderen een groter beroep doen op de SEH en de huisartsenposten

Vereniging Transmurale Zorg herkent deze conclusies. In onze regio werken wij ook aan een beter beschikbare en beter gebruik van ELV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annechien Siebelt.