Nieuw themaboekje Pal voor u

Nieuw themaboekje mantelzorg: ‘Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?’

Ongeneeslijk ziek en dan? Het landelijk platform Pal voor u geeft betrouwbare informatie over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. Deze nieuwe uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met veel betrokkenen, waaronder het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

Dit Pal voor u-themaboekje gaat over mantelzorg aan mensen in de laatste levensfase. In Nederland zorgen ongeveer 300.000 mensen gemiddeld 25 uur per week voor iemand in de palliatieve fase. Wat is er allemaal te doen? Wat heb je nodig? Hoe hou je het vol? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in dit themaboekje, inclusief handige tips en nuttige adressen.

Het themaboekje is te verkrijgen via het netwerk. Netwerkpartners ontvangen een aantal exemplaren later dit jaar samen met de nieuwe uitgave van Pal voor u. Bij interesse kunt u een aanvraag doen via info@transmuralezorg.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl