Nieuwe landelijk online register over dementiezorg

Sinds 16 maart is de website www.dementieinkaart.nl publiek beschikbaar. De website bevat geanonimiseerde data over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en is bedoeld om bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten, met als kanttekening dat de data tót twee jaar terug te vinden is. Veel van deze informatie is ook per regio beschikbaar en geeft regionaal aanknopingspunten voor verbeteringen. Alzheimer Nederland en Dementie Netwerk Nederland (DNN) stimuleren en ondersteunen de regionale dementienetwerken om met de gegevens te werken en zo te werken aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten.
Tot nu toe was de website bekend onder de naam Register Dementiezorg en -ondersteuning.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl