Nieuwe stagiaire Netwerk Dementie Haaglanden

Mijn naam is Maartje van Houdt, stagiaire bij STZ van januari t/m medio juni 2020. Voor mijn afstuderen voor de opleiding Beleid en Management in de Gezondheidszorg ben ik in het nieuwe jaar bij STZ gestart met een onderzoek naar respijtvoorzieningen. Vanuit het programma Dementie wordt onderzocht in hoeverre het aanbod aan respijtzorg aansluit op de behoefte aan respijtvoorzieningen van thuiswonende mensen met dementie en diens mantelzorgers in de regio Haaglanden. Het onderzoek heeft een kwalitatieve opzet, waarbij interviews en focusgroepsgesprekken georganiseerd zullen worden met mantelzorgers van een naaste met dementie die thuis woont in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk of Wassenaar. Met de interviews en de focusgroepen wordt getracht om de behoefte aan respijtzorg in de regio Haaglanden van mensen met dementie en diens mantelzorgers in kaart te brengen.

Heeft u interesse om ideeën uit te wisselen over het aanbod van respijtzorg rondom dementie in de regio Haaglanden, dan zou ik graag met u in contact komen. Wellicht kan ik uw bijdrage meenemen in de aanbevelingen tot verbetering van respijtzorg, die zullen volgen uit het onderzoek.

Geïnteresseerden voor deelname aan het onderzoek in de vorm van een interview één-op-één en/of deelname in een groepsgesprek met meerdere mantelzorgers, zijn ook van harte welkom om contact op te nemen! Hiervoor ben ik specifiek op zoek naar mantelzorgers van een naaste met dementie die thuis woont in de regio Haaglanden, of die dit in de afgelopen vijf jaar hebben gedaan.

Aarzel niet en stuur mij een e-mail of bel het telefoonnummer hieronder en vraag naar:

Maartje van Houdt
Stagiaire STZ Programma Dementie
Werkdagen: maandag, dinsdag en in de oneven weken op woensdag

Vrederustlaan 180 (p/a Basalt)
2543 SW Den Haag
T: 070-7000077
E: maartje.van.houdt@transmuralezorg.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl