Nieuwe uitgave Pal voor U

De nieuwe uitgave van Pal voor U ‘Palliatieve zorg is voor iedereen anders’ (editie 9) is uitgebracht. Het magazine deelt informatie en ervaringen over omgaan met een ongeneeslijke ziekte.

In het magazine staat onder andere een interview met minister Hugo de Jonge en geestelijk verzorger Henk van den Berg. Daarnaast staan er artikelen over leefplezier in de laatste levensfase en kinderen en rouw in. Natuurlijk staat er ook weer een inlevende aflevering in van de populaire rubriek Patiënt & Partner en worden vereniging in het zonnetje gezet die zich belangeloos inzetten voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.

Tegelijkertijd met het magazine verschijnt (in veel regio’s) een geüpdate versie van de regiogids: van huisarts tot thuiszorg, van ziekenhuis tot hospice en van vrijwillige tot beroepsmatige zorg.

De tijdschriften kunnen gratis worden besteld door organisaties uit de regio Haaglanden. Deze zijn te bestellen via info@transmuralezorg.nl en worden tevens aangeboden tijdens bijeenkomsten van het netwerk.