NZa Wachtlijstregeling CMD per juli 2021

De wachtlijstregeling voor het doorgeven van de wachtlijsten casemanagement dementie is gewijzigd per 1 juli 2021. De wijzigingen op een rij:

 • Waar voorheen de wachtlijst maandelijks aangeleverd diende te worden, is dit nu elk kwartaal.
 • Een andere wijziging is dat de aanbieders van casemanagement dementie de wachtlijsten nu via de regionale netwerkcoördinator aanleveren. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van deze gegevens blijft bij de aanbieders van casemanagement dementie.
 • De aanbieders van casemanagement dementie vermelden op hun website dat informatie over wachttijden en wachtlijsten op de site van het Dementienetwerk te vinden is. (https://transmuralezorg.nl/kennisbank/nza-wachtlijstregeling-cmd-per-juli-2021/)
 • De informatie die aangeleverd dient te worden is:
  • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat.
  • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat.
  • Het aantal cliënten dat in zorg is.
  • Het totaal aantal fte’s van de casemanagers dementie.
  • De AGB-code van de vestigingslocatie.

De gegevens dienen volgens onderstaand schema aangeleverd te worden aan de regionale netwerkcoördinator (Mandy Los mandy.los@transmuralezorg.nl)

Peildatum:   Uiterste aanleverdatum CMD-aanbieder:     Uiterste aanleverdatum netwerkcoördinator:

1 oktober      10 oktober                                                    20 oktober

1 januari       10 januari                                                     20 januari

1 april           10 april                                                         20 april

1 juli              10 juli                                                           20 juli

 

Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of WhatsApp 088 – 770 8 770

Klik hier voor de informatiekaart Aanleveren van wachttijden over casemanagement dementie

Klik hier voor de Regeling Transparante Zorgaanbieders Casemanagement Dementie NR/REG-2122

Zie de bijlage (linksonder) voor de meest recente wachtlijstgegevens.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl