Onderzoek naar (dementie)netwerkzorg

Dementienet doet onderzoek naar succesfactoren voor netwerkzorg. Deze succesfactoren zijn zeer waardevol om samenwerkingen (nog) beter te laten verlopen en zo tot optimale netwerkzorg te komen. Via onderstaande oproep worden professionals gevraagd om een vragenlijst in te vullen over succesfactoren voor netwerkzorg: 

Onderzoek naar netwerkzorg
DementieNet is een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de succesfactoren voor netwerkzorg. Als onderdeel van dit onderzoek hebben we een vragenlijst ontwikkeld waarmee de mate van samenwerking binnen een zorgnetwerk kan worden bepaald op basis van het Regenboogmodel. Met de inzichten uit dit onderzoek, kunnen wij aanbevelingen doen voor succesvolle samenwerking en coördinatie van zorg.

Wij hebben uw hulp nodig
Wij vragen uw medewerking bij het werven van professionals die actief zijn in zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen en/of mensen met dementie in de eerste lijn. De netwerkleden kunnen de vragenlijst invullen en krijgen na afloop een feedbackrapportage met de succes- en verbeterpunten van hun netwerk.

Kent u collega’s die betrokken zijn bij zorgnetwerken, dan hopen we dat u deze mail met de volgende link naar hen wil doorsturen: https://www.dementienet.com/dementienet/onderzoek/onderzoek-naar-samenwerking-in-de-eerstelijn/. Hier vindt u meer informatie over het onderzoek en de criteria voor deelname. Indien uw collega’s mee willen doen, kunnen ze contact opnemen met info@dementienet.com.

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met dementienet: E info@dementienet.com | T 024 366 50 17.
Hartelijk dank voor uw medewerking, wij stellen uw hulp enorm op prijs!

Met vriendelijke groet,
Dorien Oostra, promovenda DementieNet
Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet