Onderzoek naar laatste levensfasezorg tijdens corona-crisis

Wat is de ervaring van nabestaanden met de zorg in de laatste levensfase van patiënten tijdens de coronacrisis? Wat is het effect hiervan op hun rouwproces en welke ervaring hebben zorgverleners? Het Erasmus MC is de trekker van een groot nationaal onderzoek en zoekt nabestaanden, maar ook artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en andere zorgverleners die een online vragenlijst willen invullen.

“Nu het aantal besmettingen van de eerste piek daalt, is het tijd om vast te leggen wat er is gebeurd en kunnen we lessen trekken voor de toekomst”, zegt hoogleraar Agnes van der Heide van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

“De meeste mensen die het virus oplopen, genezen gelukkig, maar er overlijden helaas ook mensen. Afscheid nemen van iemand die je lief is, is in de huidige situatie extra moeilijk. Dat geldt niet alleen als iemand overlijdt door het coronavirus, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen. Om te kunnen begrijpen wat dit betekent, is het belangrijk om nu na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet.”

“We willen zowel nabestaanden als zorgverleners vragen naar de afgelopen periode. Hoe is de zorg aan het levenseinde geweest en hoe heeft de coronacrisis deze periode beïnvloed? Maar ook: wat is het effect hiervan op het rouwproces van familieleden van personen die tijdens de crisis overlijden?”

Meedoen?

Als u recent heeft meegemaakt dat een naaste is overleden, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw ervaringen met ons wilt delen. Dat kan door het invullen van een vragenlijst. Wij horen ook graag van u, als u een naaste bent verloren aan een andere ziekte dan het coronavirus. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten.

Klik hier voor de vragenlijst voor naasten.
Klik hier voor de vragenlijst voor zorgverleners.

Meer informatie

Aan dit onderzoek doen alle universitair medische centra in Nederland mee, evenals de Hogeschool Rotterdam en het Integraal Kankercentrum Nederland en wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland. Zie voor meer informatie: www.palliaweb.nl.