Oprichting nieuwe PaTz-groepen

Een vlotte samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen is belangrijk voor goede palliatieve thuiszorg. Sinds 2010 worden daartoe lokale Palliatieve Thuiszorggroepen (zogenoemde PaTz-groepen) opgericht.

In het eerste kwartaal van 2019 hebben we in de regio Haaglanden twee nieuwe PaTz-groepen opgericht in Den Haag (Valkenboskwartier) en in Voorburg. De betrokken huisartsen en wijkverpleegkundigen hebben allen het voornemen om de lokale samenwerking te verbeteren en daarmee de kwaliteit van de palliatieve zorg thuis te bevorderen. Zij gaan vol goede energie met elkaar van start!

Het aantal PaTz-groepen in de regio Haaglanden komt daarmee op acht te staan. Momenteel zijn er elders in Den Haag nog twee PaTz-groepen in oprichting. Wij hopen dat ook deze groepen op korte termijn met elkaar aan de slag kunnen.

Wilt u meer weten over PaTz of zelf een PaTz-groep bij u in de buurt oprichten? Bekijk onze projectpagina over PaTz!