Palliatief café: de palliatieve fase bij COPD; 3 maand? 10 jaar?

Het begrip palliatieve fase is niet voor iedereen duidelijk. Het lijkt soms alsof het idee heerst dat dit om de stervensfase zou gaan.
Markering van de palliatieve fase, zeker bij COPD patiënten, is soms lastig maar er zijn zeker prognostische factoren die gehanteerd kunnen worden.
Wanneer palliatieve zorg vroegtijdig wordt ingezet kunnen vaak veel angsten en zorgen bespreekbaar worden gemaakt.   Dit geeft vaak een duidelijke verbetering van kwaliteit van leven.

Ineke Mulder en Marscha Stroombergen Longverpleegkundigen bij HWW zorg en Mascha Oudeman en Jolanda Verweij Specialistisch verpleegkundigen met aandachtsgebied palliatieve zorg, nemen je aan de hand van een casus dieper deze materie in.
Zowel de markering van de verschillende fasen, als de mogelijkheid tot inzet van verschillende expertises in deze fase komen aan de orde.
Daarnaast we hopen de dilemma’s en vragen die er op dit gebied zijn met elkaar te bespreken.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: i.mulder@hwwzorg.nl.