Palliaweb is online!

Het nieuwe online platform Palliaweb is gerealiseerd! Deze landelijke site biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij zorgverlening in de palliatieve zorg. Met dit kennisplatform heeft het werkveld een plek waar zij eenvoudig informatie over palliatieve zorg kan vinden en tegelijkertijd andere relevante informatie krijgt aangereikt.

Maar het is ook een platform waar zorgverleners worden gestimuleerd om zelf kennis aan te dragen en deze beschikbaar te stellen voor het veld. Het platform wordt continu doorontwikkeld en voorzien van actuele informatie.

Heb je een aanvulling of advies voor de redactie? Of wil je graag zelf informatie delen via Palliaweb? Doe dit dan via de knoppen onderaan iedere pagina van Palliaweb of mail naar palliaweb@pznl.nl

Ieders mening en meedenken wordt zeer gewaardeerd!