Peiling Pro-actieve Zorgplanning

Doe mee aan de peiling palliatieve zorg onder zorgverleners en onder professionals werkzaam in het sociaal domein (voorheen zorgverlenerspeiling)

Werk je in de zorg of het sociaal domein met mensen in de palliatieve levensfase? Dan nodigen we je uit om mee te doen aan de korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Dit gaat over het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van gesprekken met patiënten en naasten over hun waarden, wensen, behoeften en behandelgrenzen.

Het doel van de peiling is om te ontdekken wat jou kan helpen bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s.

Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten en is mogelijk tot en met 31 maart 2024. De peiling wordt georganiseerd vanuit het NPPZ II en Stichting PZNL, in samenwerking met IKNL, Amsterdam UMC en Agora.

Alvast bedankt voor je deelname!

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Meer informatie over de peilingen – die elke twee jaar worden gehouden onder zorgverleners/professionals sociaal domein, patiënten en burgers – staat op Palliaweb: palliaweb.nl/peilingen. Hier kun je ook de resultaten vinden van de peilingen in 2022.