Positief nieuws: kwaliteit in verpleeghuizen verbetert

In tijden dat we ons allemaal zorgen maken over de zorg en kwetsbare mensen is er gelukkig ook goed nieuws. De kwaliteit van leven van mensen in verpleeghuizen laat een stijgende lijn zien! Zo concludeert het Trimbosinstituut in de monitor ‘Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie: Monitor Woonvormen Dementie 2008-2020’

Zichtbaar is dat er minder psychofarmaca gebruikt wordt en dat er een toename is in uren die aan de dagelijkse, directe zorg worden besteed (inclusief nachtdiensten).

De monitor geeft ook een aantal verbeterpunten waar we de komende jaren op in kunnen zetten om wonen in het verpleeghuis beter te maken.

Voor het artikel van Trimbos, de monitor en ook de interessante publicatie “zorgtechnologie en innovatie: monitor woonvormen dementie” klik hier.