Project Casemanagement Dementie

De dementieketen is kwetsbaar, dat wordt extra zichtbaar in een crisis als deze. We hebben in de eerste covid-golf al gezien dat de keten direct stagneert wanneer enkele “radertjes” niet meer draaien. De berichten van casemanagers dementie in september was dat de werkdruk zeer hoog was omdat de dementieketen weer op gang kwam en door uitgestelde zorg en verslechterde situaties thuis de “radertjes” overbelast raakten.

Gelukkig zijn er rondom casemanagement dementie concrete acties die dit “radertje” steviger kunnen verankeren in de dementieketen. In opdracht van het VVT-bestuur wordt in Najaar 2020 en winter 2021 het project Casemanagement Dementie als vervolg op project Samen staan we sterk voor dementie gestart.

De doelen van het project Casemanagement Dementie zijn als volgt:

  • Inzicht bieden in onderliggende oorzaken van de wachtlijsten dementie in de regio Haaglanden
  • Inzicht bieden in (verschillen in) proces van verwijzing naar casemanager dementie tot en met uitvoering van het casemanagement dementie door de casemanager dementie
  • Vanuit eerder genoemde inzichten regionale en lokale aanbevelingen opstellen naar de relevante partners* over het inrichten van het proces en inhoud van casemanagement dementie.
  • Aanvullend hierop zal het leren kennen van (con)collega’s in de wijk gestimuleerd worden in de methodiek van het project, om zo samenwerking en leren van elkaar te stimuleren.
* Regionale partners zijn in ieder geval de 11 casemanagement dementie aanbiedende VVT organisaties maar kunnen ook verwijzers zijn, afhankelijk van de projectresultaten

In dit project wordt nauw samengewerkt met de casemanagement dementie aanbiedende VVT organisaties en de Taskforce Wachtlijstaanpak vanuit Zorgscala.

Het projectplan is te vinden in de bijlage.