Project Vroegsignalering bij dementie is afgerond.

80% van de mensen met dementie in regio Haaglanden heeft geen diagnose. Enerzijds kan dit zijn omdat de klachten nog te mild zijn om echt hinder van te ondervinden. Anderzijds wordt dementie vaak niet tijdig herkent waardoor mensen onnodig lang zonder adequate hulp en ondersteuning worstelen met de gevolgen van de ziekte.

In 2021 heeft de projectgroep Vroegsignalering daarom via verschillende wegen professionals getraind op het signaleren van dementie. De resultaten vindt u in de factsheet in de bijlage.