Projectupdate TAPA$

Om de groeiende populatie palliatieve patiënten nu en in de toekomst zorg te kunnen bieden, zoals omschreven in het breed gedragen Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, wordt palliatieve zorg in toenemende mate transmuraal en in netwerkverband georganiseerd. Hiermee komen de patiënt en zijn naasten centraler te staan. Een passende bekostiging van transmurale palliatieve zorg is een belangrijke randvoorwaarde om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

De coöperatie Palliatieve zorg Nederland (PZNL) heeft in 2018 in een veldverkenning gekeken welke initiatieven in transmurale palliatieve zorg een bovengemiddelde aandacht hebben voor meerdere essenties van het kwaliteitskader. Op basis van deze veldverkenning zijn zeven initiatieven gevraagd om gezamenlijk aan de slag te gaan in het project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve Zorg met passende beko$tiging).

Deze zeven initiatieven hebben een manier gevonden om palliatieve zorg te verbeteren. Ondersteund door PZNL buigen ze zich over het realiseren van passende bekostiging, het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg en identificeren van de basiselementen waarmee deze kwaliteit kan worden geleverd. Bestaande initiatieven bestendigen en het ontstaan van nieuwe initiatieven stimuleren en faciliteren, staan centraal in project TAPA$.

Onlangs is de allereerste projectupdate verschenen, welke als bijlage onderaan deze pagina is terug te vinden.