Rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’

Elk jaar krijgen meer dan 38.000 patiënten te horen dat ze uitgezaaide kanker hebben. Voor een groot deel van deze patiënten is genezing helaas niet meer mogelijk. Daarbij wordt geconstateerd dat voor de meeste kankersoorten de overleving in de afgelopen jaren nauwelijks is verbeterd.

Voor de patiënt met uitgezaaide kanker kan leven en dood dicht bij elkaar liggen. Soms is er de mogelijkheid om met een innovatieve behandeling nog jaren te leven. Als deze mogelijkheid er niet is, is het vooruitzicht ongunstig. Toch kan ook hier winst worden behaald!

Rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’

Het rapport ‘uitgezaaide kanker in beeld’ geeft inzicht in het aantal patiënten met uitgezaaide kanker, de behandeling, de overleving en de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. De interviews met patiënten en zorgverleners slaan de brug van de cijfers naar de praktijk. In het rapport worden handvatten aangereikt om de zorg voor de patiënt met uitgezaaide kanker zo goed mogelijk in te richten. Zo dragen ruime aandacht voor kwaliteit van leven, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning en vroegtijdige inzet van palliatieve zorg bij aan goede zorg. Afstemming van de zorg in elke fase van de ziekte is hierbij essentieel.

Met dit rapport worden alle betrokken partijen gevraagd – in het bijzonder de medische beroepsverenigingen, beleidsmakers in de zorg, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties – met de aanbevelingen aan de slag te gaan om zo de best passende zorg te kunnen bieden aan de patiënt met uitgezaaide kanker.

Mocht je een gedrukt exemplaar willen ontvangen, dan kun je deze bestellen via de webshop van IKNL. Op de website van IKNL vind je meer informatie over het rapport. Bekijk ook de interactieve infographic met de locaties van uitzaaiingen per kankersoort.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen over dit rapport, kun je contact opnemen met dr. Heidi Fransen, onderzoeker IKNL.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl