Regionale Werkafspraken Diagnostiek bij Dementie

Dat het zorglandschap continu in beweging is, is goed te zien in de Regionale Werkafspraken Diagnostiek bij Dementie. De voormalige regionale werkafspraken dateren uit 2015 maar bleken achterhaald. Daarom hebben regionale huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, ziekenhuizen en GGZ organisaties zich ingespannen om deze werkafspraken te herzien. Het product zijn de Regionale Werkafspraken Diagnostiek bij een Vermoeden van Dementie, te vinden in de bijlage.

We zijn blij dat deze werkafspraken nu op papier staan, maar daarmee zijn we er nog niet. Dementiediagnostiek vraagt om maatwerk en samenwerking. Daarom start in januari een webinarcyclus voor huisartsen en voor doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH ouderen) waarin dieper ingegaan wordt op de inhoud van de werkafspraken, de diagnostiek en ook de complexiteit van bepaalde doelgroepen.

De Regionale Werkafspraken Diagnostiek bij Dementie zijn tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen:

  • HagaZiekenhuis
  • Haaglanden Medisch Centrum
  • Florence
  • HWW
  • WZH
  • Hadoks
  • SHG Groep
  • GGZ Parnassia
  • GGZ Rivierduinen

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl