Samen zijn we slimmer: in dialoog met inwoners

Als zorg- en welzijnsaanbieders hebben we kennis en passie voor zorg en ondersteuning. Dat is ons vak. Als inwoners zich bij ons melden, dan gaan we meestal direct aan de slag met zorgen en ondersteunen. Echter vragen wij ons in toenemende mate af of zorg- en welzijnsondersteuning wel altijd het juiste antwoord is. Waar heeft de inwoner eigenlijk behoefte aan? Is de onderliggende vraag duidelijk? Hoe kan het zorg- en welzijnsaanbod in samenhang met andere maatschappelijke domeinen optimaal samenwerken om de inwoner écht te helpen?

Daarbij worden de vragen op het gebied van zorg en welzijn steeds complexer. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Door de perspectieven van inwoners, professionals en betrokkenen bij welzijn en zorg samen te brengen. Door samen met hen na te denken over de gedeelde maatschappelijke opgaven ontstaan slimmere antwoorden. Belangrijk om hiermee aan de slag te gaan dus.

Vanuit de VTZ zijn we een proces begonnen waarin we gaan ontdekken hoe we de dialoog met inwoners het beste kunnen vormgeven. Wij laten ons hier door begeleiden door Lea Bouwmeester en Alyssa Brinkhof die ruimschootse ervaring hebben op dit gebied. De komende maanden zullen er verschillende gesprekken en dialogen plaatsvinden. Afzonderlijk van elkaar én in gezamenlijke dialogen met professionals, managers én inwoners.

Hoe gaan we dat doen?

Vanuit de vereniging hebben we een groep gevormd, bestaande uit professionals, managers en bestuurders die in mei bij elkaar komen. Zij gaan met elkaar in gesprek over de grootste  knelpunten voor nu en in de toekomst en  vormen op basis hiervan een eerste beeld van het thema en de scope van de gezamenlijke denkprocessen die we met inwoners creëren.

Vervolgens gaat een divers samengestelde groep inwoners uit de stad verder met elkaar in gesprek over het thema en de scope van de eerder genoemde dialoog. Daarbij wordt bekeken welke knelpunten en kansen ze zien en wat daarin hun rol zou kunnen zijn. Voor inwoners kan dit ongemakkelijk of spannend zijn. Daarom laten we hen hierover twee keer samen bijeenkomen, voordat we gezamenlijk met inwoners en professionals het gesprek starten.

In september gaan we collectief denken door de perspectieven van inwoners en professionals/ leden van de vereniging bijeen te brengen. Hiermee hopen we vanuit het (in eerder genoemde stappen) vastgestelde thema en de scope te komen tot een gezamenlijk antwoord.

Concrete data en meer gedetailleerde informatie volgt.

Meedenken of vragen

We willen dus de ideeën, rollen en verantwoordelijkheid van de inwoners samenbrengen met die van onze leden in zorg en welzijn.  Om dit goed en zorgvuldig vorm te geven hebben wij  Lea Bouwmeester en Alyssa Brinkhof gevraagd om dit proces te begeleiden.

Heeft u hierover vragen of ideeën die u wilt delen? Neem dan contact met ons op via info@transmuralezorg.nl .