Samenwerking programma dementie en geestelijke verzorging thuis

Dementie en geestelijke verzorging

De diagnose dementie komt veel voor bij ouderen en heeft een grote invloed op het leven van de oudere zelf en hun naasten. Het ‘gewone’ leven wordt verstoord kan leiden tot vragen over zingeving, levensvragen en behoefte aan spiritualiteit.

In samenwerking met het Programma dementie is gekeken waar de geestelijk verzorgers die werken in de thuissituatie aansluiting kunnen vinden bij de bijeenkomsten om expertise te delen met andere professionals. Bij de aankomende netwerkbijeenkomst voor casemanagers dementie op 9 februari sluit een geestelijk verzorger aan. Het thema van deze netwerkbijeenkomst is: ‘omgaan met de blijvende gevolgen van dementie’. De rol van de geestelijk verzorger is het delen van kennis over zingeving, het belang van spiritualiteit en wat passende gesprekstechnieken zijn.

De rol van de geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan ontstane levensvragen rond dementie:

  • door in gesprek te gaan over levensvragen die zijn ontstaan;
  • aan te sluiten bij MDO’s en vanuit het perspectief van zingeving en ethiek een bijdrage te leveren;
  • ondersteuning bieden op casusniveau aan professionals in de vorm van een moreel beraad;
  • scholing en/of training in omgaan met zingevingsvragen van patiënten.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheid om een geestelijk verzorger in te zetten, of wil je meer weten over het Programma dementie? Neem dan contact op met Natascha Ulehake (geestelijke verzorging) of Mandy Los (programmaleider dementie).

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl