Save the date: Werkconferentie Propallia op 25 januari 2022

Werkconferentie Propallia ‘Samen beslissen in de palliatieve zorg’
Dinsdag 25 januari, 13.00 – 17.00 uur, Driestar educatief in Gouda of online

Begin een goed gesprek. Zo heet de website die hoort bij de campagne ‘Samen Beslissen’. In deze campagne draait het om goede gesprekken tussen zorgprofessionals en de patiënt, bijvoorbeeld over palliatieve behandelingen en het levenseinde. Maar dat in gesprek gaan met elkaar kun je ook breder zien. Denk aan de gesprekken die iemand die ongeneeslijk ziek is met zijn dierbaren voert over zijn behoeften en wensen voor deze laatste tijd. Of aan hoe zorgprofessionals met elkaar in contact treden om goede, afgestemde palliatieve zorg te kunnen leveren.

In deze werkconferentie belichten we het thema ‘Samen beslissen’  breed en vanuit vele invalshoeken zodat jij, verrijkt en geïnspireerd, in je eigen omgeving samen beslissen nog meer invulling kunt geven. Hoe kijkt een onderzoeker naar dit thema? De zorgverlener? De patiënt en de naasten? Hoe werkt samen beslissen in een andere culturele context? En hoe beslis je samen als de patiënt dementie heeft?

Wij zien ernaar uit om met jou over deze thema’s in gesprek te gaan bij de werkconferentie 2022 van Propallia! Schrijf je 25 januari 2022 13.00-17.00 alvast in je agenda?

Deze bijeenkomst vindt plaats bij het Driestar educatief in Gouda. Mochten de corona-maatregelen dat niet toelaten, dan zullen wij het programma online aanbieden.

Accreditatie wordt aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden door Fibula i.s.m. IKNL.

Plenair programma

  • Samen beslissen in de zorg: wat het vraagt van zorgverlener en patiënt – Arwen Pieterse, Associate professor Medische besliskunde, LUMC
  • Sterven moet een teamsport zijn – Gijsbert van Es, journalist NRC, in gesprek met een ervaringsdeskundige
  • Positieve gezondheid – Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde

Workshops

  • Patiëntenperspectief op samen beslissen
  • Proactieve zorgplanning: hoe doe je dat nu als zorgverlener?
  • Samen beslissen bij dementie
  • Keuzes in de laatste fase
  • Is het levenseinde bespreekbaar in het gezin?
  • Samen beslissen met mensen met een migratieachtergrond

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl