Save the date: Werkconferentie Propallia

Op donderdag 4 juni 2020 organiseert het consortium Propallia, waar het netwerk Palliatieve zorg Haaglanden onderdeel van uitmaakt, een werkconferentie met als thema “Samen beslissen in de palliatieve zorg”. Dit thema zal vanuit verschillende, verrassende invalshoeken belicht worden.

Dat gedeelde besluitvorming belangrijk is in de palliatieve zorg, is inmiddels gemeengoed en het is dan ook één van de essenties van het kwaliteitskader palliatieve zorg.

  • Datum: 4 juni 2020
  • Tijd: 13.00 – 18.00 uur
  • Locatie: de Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Schrijf de werkconferentie alvast in uw agenda! Begin volgend jaar volgt de officiële uitnodiging met meer informatie over het programma.

Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Propallia (aanvinken Propallia).