Stand van zaken ELV/acute zorg

In juni 2019 hebben wij een factsheet gemaakt met de stand van zaken rondom acute zorg en kortdurend verblijf. Deze is vanaf vandaag terug te vinden in onze kennisbank. U komt bij het artikel door hier te klikken.

Vanaf 2017 werkt Vereniging Transmurale Zorg aan het identificeren van de problemen en onderliggende oorzaken rondom ELV en crisiszorg voor kwetsbare ouderen. Wij werken daarbij samen met alle relevante stakeholders: ziekenhuizen, VVT-organisaties en de huisartsenorganisaties in de regio. Ook de GGZ, de gemeente, zorgverzekeraars en het CIZ zijn inmiddels aangehaakt bij dit project.

In de afgelopen maanden zijn de eerste stappen voor verbetering van de organisatie van deze zorg gemaakt. Uiteraard krijgt dit project een vervolg in de tweede helft van 2019.