Stand van zaken geestelijke verzorging

Eerder hebben we u al geïnformeerd over de mogelijke financiering vanuit het ministerie van VWS om de inzet van geestelijke verzorging/levensbegeleiding in de thuissituatie mogelijk te maken. Inmiddels heeft minister Hugo de Jonge de Kamervragen beantwoord en de regeling op 15 januari 2019 officieel bekend gemaakt in de Staatscourant. De verspreiding van financiële middelen vindt plaats via de 66 Netwerken Palliatieve Zorg. De rol van de verschillende netwerken bestaat uit het opzetten van faciliteiten en het verder ontwikkelen van de geestelijke verzorging op het gebied van kwaliteit, bekendheid, onderzoek en onderwijs.

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o. zal voor de regio Haaglanden de subsidie aanvragen om de geestelijke verzorging thuis mogelijk te maken. Dat betekent dat wij, in samenwerking met partners uit het veld, in 2019 en 2020 aan de slag gaan met het opzetten van een infrastructuur. Daarbij zal allereerst gekeken worden naar wat er al in de regio is en wat er nog nodig is. De verwachting is dat in de loop van 2019 de eerste stappen gezet zijn en dat eind 2019 de inzet van de geestelijk verzorgers van start kan gaan.

Vereniging Transmurale Zorg heeft gemerkt dat veel partijen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de geestelijke verzorging in de thuissituatie. Er zal daarom met regelmaat via de nieuwsbrief gecommuniceerd worden over de vorderingen die we met elkaar maken.