Start implementatie van herziene zorgstandaard dementie

Het Netwerk Dementie Haaglanden mag aan de slag met de herziene zorgstandaard dementie (ter autorisatie). Regio Haaglanden is een van de 5 landelijke pilotregio’s om met deze herziene zorgstandaard te gaan werken. Dit geeft ons een aantal voordelen, onder andere de begeleiding die we krijgen vanuit Dementiezorg voor Elkaar (DvE) en dat we nu kunnen voorsorteren op wat het landelijke kader gaat zijn. De inhoud brengt geen grote verrassingen; goed afgestemde, integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie én hun naasten. De zorgstandaard is opgebouwd uit 25 aanbevelingen verdeeld over een aantal thema’s (o.a. diagnostiek, leven met dementie, overlijden en nazorg etc.) en een aantal kwaliteitsindicatoren.

Op 31 oktober is de eerste sessie waarin we met het netwerk gaan bepalen welke thema’s en aanbevelingen de hoogste prioriteit hebben in de regio. Daar gaan we vervolgens mee aan de slag. Op 3 december worden onder begeleiding van DvE werkplannen per aanbeveling gemaakt met de netwerkpartners. Deze werkplannen worden het komende jaar uitgevoerd, in lijn met de bestaande plannen in het Meerjarenplan. Zo kunnen we met elkaar blijven bouwen aan goede, samenhangende dementiezorg.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl