Terugblik Casuïstiekbespreking Wet Zorg & Dwang

Vereniging Transmurale Zorg en CiZ (Centrum indicatiestelling Zorg) organiseerden op donderdag 27 oktober 2022 een casuïstiekbespreking voor casemanagers dementie in de regio Haaglanden over Wet Zorg & Dwang bij Cardia Onderwatershof. Het CiZ is een onafhankelijke organisatie en zij gebruiken objectieve criteria om te kijken of iemand met dementie of een gelijkgestelde aandoening in aanmerking komt voor zorg uit de Wet Zorg en Dwang.
De sprekers van CiZ, Marte Vegter en Annemieke Wilmink, gingen in gesprek met de Casemanagers Dementie. De opkomst was boven verwachting en het was een leerzame, interactieve bijeenkomst. Gezamenlijk werden de praktijkvoorbeelden besproken ten aanzien van artikel 21 van de Wet Zorg & Dwang. Een van de tips was om de opname tijdig te bespreken met client en familie, hierover door de tijd heen meerdere gesprekken over te voeren en de houding van cliënt vanuit deze gesprekken mee nemen in de aanvraag art. 21 die t.z.t. wordt gedaan. Bespreek ook goed de gevolgen van een aanvraag art. 21, namelijk dat dit bij verzet meteen wordt doorgezet als een aanvraag Rechterlijke Machtiging. En bespreek ook goed de gevolgen indien familie een RM zou willen uitstellen.

De vooraf ingezonden vragen en de samenvattingen van de antwoorden zijn verwerkt en in de bijlage te vinden.

Wij willen de sprekers bedanken voor hun inzet en Cardia voor het beschikbaar stellen van de ruimte.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl