Terugblik Netwerkbijeenkomst CMD

Vereniging Transmurale Zorg en Dementie in de Familie (podcast hosts: Pieter Henzen en Annemieke Tissink) organiseerden op maandag 19 december 2022 een interactieve netwerkbijeenkomst over mantelzorg bij dementie.

Tijdens deze bijeenkomst konden Pieter en Annemieke als mantelzorgers en de casemanagers met elkaar in gesprek gaan en werden diverse invalshoeken over de rol van familie en de casemanager uitgewisseld. Aan de hand van de discussies die ontstonden kwamen ook oplossingen naar voren zoals het samenstellen van een draaiboek voor familie omtrent verpleeghuisopname en het herhaaldelijk uitspreken van verwachtingen tussen beide partijen.

Aansluitend was er een gezellige kerstborrel. Wij wensen Ineke Huitema-Versteeg die 45 jaar in het vak heeft gezeten een gezond en gelukkig pensioen!

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en het was een mooie afsluiting van het jaar 2022. Wij willen de sprekers bedanken voor hun openheid en de deelnemers voor hun komst. Tot de volgende netwerkbijeenkomsten in het nieuwe jaar!