Terugblik: Symposium “Palliatieve zorg voor iedereen!”

Op dinsdag 15 oktober 2019 organiseerde het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden, in samenwerking met een werkgroep, het Symposium “Palliatieve zorg voor iedereen!”. Doel van dit Symposium was inhoudelijke verdieping en ruimte om met elkaar te netwerken. Er was een plenair programma, een drietal workshops en een warme maaltijd met ruimte om met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Onderstaand een korte sfeerimpressie en een link naar de getoonde presentaties.

Plenaire sessie ”Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, van papier naar praktijk”
Door Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde en medisch adviseur IKNL/PZNL

In deze plenaire sessie nam Manon Boddaert ons mee in de essenties van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Daarbij werd uitgebreid aandacht geschonken aan de huidige stand van zaken en alle activiteiten die plaatsvinden.

De presentatie van deze plenaire sessie is terug te vinden als bijlage in de kennisbank.

Workshop “Palliatieve zorg: Dilemma’s bij dementie”
Door Tim van Iersel, ethicus en geestelijk verzorger

Tim van Iersel gaf een inleiding in ethiek. Hij legde het verschil uit tussen waarden en normen en besprak, aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk, welke waardes er botsten. En hoe hij zijn afweging daarin maakt. Tim besprak het moreel beraad, een methode om systematisch met alle betrokkenen de ethische argumenten af te wegen en tot een gedragen besluit te komen bij dilemma’s.

Wat bijvoorbeeld te doen als een demente cliënt een relatie aan gaat met een ander, terwijl hij al 50 jaar getrouwd is? Of wat als iemand weigert zich te laten verzorgen.

De presentatie van deze workshop is bij interesse op te vragen bij Vereniging Transmurale Zorg door personen die deel hebben genomen aan deze workshop.

Workshop “Hoe zorgen we voor àlle mensen bij hun levenseinde? Ook als ze ‘anders’ zijn?
Door Fuusje de Graaff, geografe/medisch antropoloog

Fuusje vertelde vanuit haar eigen ervaring over culturele verschillen. Op welke manier kan er palliatieve zorg aan iedereen geboden worden, ongeacht zijn of haar herkomst, culturele bagage, taal of gewoonten? Aan de hand van beeldmateriaal ging Fuusje hierover in gesprek met de deelnemers, waarbij handvatten werden aangereikt om in de praktijk nog beter in te spelen op diversiteit.

De presentatie van deze workshop is terug te vinden als bijlage in de kennisbank.

Workshop “Palliatieve zorg en karakter- en gedragsverandering ten gevolge van somatische factoren”
Door Tineke Vos, psychiater

Tineke Vos nam ons mee in de situatie van een tweetal complexe patiënten met ernstige gedragsproblemen in het Haaglanden Medisch Centrum. Ze beschreef  de worsteling die hulpverleners ondervinden bij patiënten die ten gevolge van een hersentumor of en delier grensoverschrijdend of lastig gedrag vertonen.

Ze besprak medicamenteuze, maar vooral ook niet medicamenteuze interventies die effectief kunnen zijn en daagde de zaal uit om mee te denken en out of the box oplossingen te bedenken. Een in de eerste lijn gebruikte strategie-intermitterend dan wel nachtelijke sedatie- (creëren van rust voor het systeem van mantelzorgers en professionals) werd besproken. Er is in dit soort complexe situaties behoefte aan begrip, steun en begeleiding van het behandelteam.

Er is vanuit het ziekenhuis behoefte aan een flexibele, meedenkende VVT-sector en hospices, omdat een ziekenhuis niet een optimale behandelsetting is.

De presentatie van deze workshop is terug te vinden als bijlage in de kennisbank.

Evaluatie
Dank voor de vele reacties die wij hebben mogen ontvangen op het evaluatieformulier! De werkgroep gaat in gesprek over deze reacties en is voornemens om volgend jaar opnieuw een symposium te organiseren!