Terugblik themabijeenkomst PaTz

Op donderdag 28 september 2023 vond de themabijeenkomst PaTz plaats in Hospice het Vliethuys. Deze themabijeenkomst werd georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en kon bezocht worden door leden van de PaTz-groepen uit de regio en overige zorgverleners die geïnteresseerd zijn in de oprichting van een nieuwe PaTz-groep.

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen een groot deel van hun ziekte thuis door. De zorg voor patiënten en de naasten behoort dan ook tot het domein van de huisarts en (wijk)verpleegkundige. In een PaTz-groep werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en een inhoudelijke deskundige palliatieve zorg samen om de zorg thuis zo goed mogelijk te kunnen bieden. Tijdens de bijeenkomst werden twee presentaties gegeven:

1. Van reactief naar proactief: tijdige palliatieve zorg middels PaTz
Florence Guibert Buiron | Huisarts en kaderarts palliatieve zorg | Stichting PaTz
De hoofddoelstellingen van PaTz zijn samen te vatten als Tijdig, Deskundig en Samen. In haar presentatie gaf Florence handvatten en inspiratie om de doelstelling ‘Tijdig’ zo goed mogelijk te behalen, waarbij ze een toelichting gaf op de resultaten uit de PaTz Monitor van Stichting PaTz. Daarna mochten deelnemers in kleine groepjes adviezen formuleren over hoe palliatieve patiënten in de PaTz-groepen nog eerder kunnen worden geïdentificeerd.  Deze adviezen werden plenair gedeeld en door Florence aangevuld met o.a. het identificeren van palliatieve patiënten middels een zoekstrategie van ICPC codes. Tot slot werd stilgestaan bij de recent uitgekomen richtlijn proactieve zorgplanning, waarbij de gesprekskaart ter sprake kwam.

2. Zorg aan het levenseinde voor migranten en hun naasten
Fuusje de Graaff | Geografe/Medisch antropoloog | Mutant
Er werd gestart met een inleiding over verschillen en overeenkomsten in opvattingen over beleving van ziekte en het naderende einde van enerzijds Nederlandse artsen en anderzijds veel migrantenfamilies. Fuusje besprak een aantal casussen en maakte daarbij gebruik van een analysekader. De deelnemers kregen informatie en advies over de perspectieven op ‘goede levenseindezorg’ en ‘gepaste communicatie’, zodat hun mogelijkheden vergroot worden om migrantenfamilies in de terminale zorg cultuursensitief te begeleiden.

Tot slot gaf Sven Zeilstra (Programmaleider Palliatieve Zorg) een toelichting op regionale ontwikkelingen, zoals de Palliatieve Kit, de regionale informatiegids voor patiënten en naasten en de huisbezoeken in de palliatieve fase.

De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje, waarna de deelnemers met nieuwe informatie en goede ideeën huiswaarts gingen. Wij danken Hospice het Vliethuys voor het beschikbaar stellen van de locatie.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl