Uitnodiging: Informatiebijeenkomst zelfevaluatie palliatieve zorg

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Om deze kwaliteit te behouden en te verbeteren, kunnen zorgorganisaties gebruik maken van de zelfevaluatie palliatieve zorg (Gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg). Op basis van een objectieve blik met feiten en bewijzen kunnen conclusies en aanbevelingen worden gevormd voor gestructureerde verbeteringen van de palliatieve zorg.

In de bijlage treft u een factsheet over de zelfevaluatie palliatieve zorg.

Om zorgorganisaties te informeren over de mogelijkheden van de zelfevaluatie, organiseert Vereniging Transmurale Zorg een informatiebijeenkomst voor de leden van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u informeren over het ontstaan, het doel en de manieren waarop de zelfevaluatie zou kunnen worden uitgevoerd. Vereniging Transmurale Zorg wil hiermee organisaties de kans bieden om inzicht te krijgen in waar zij staan ten opzichte van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor alle organisaties die verbonden zijn aan het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. De aanwezigheid van kwaliteitsmedewerkers is voor deze bijeenkomst aan te raden.

Datum:               Dinsdag 18 juni 2019, 15.30-17.00 uur
Locatie:              Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag
Aanmelden:      Klik hier.

Na de informatiebijeenkomst is het mogelijk om u bij de netwerkcoördinator aan te melden voor de zelfevaluatie. De netwerkcoördinator geeft deze aanmelding vervolgens door aan IKNL/Fibula.