Uitnodiging Kick-off Nationale Diabetes Challenge op 11 februari 2020

Haagse Diabetes Challenge
Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de stedelijke aanpak van de Nationale Diabetes Challenge in Den Haag. Op 17 locaties hebben bijna 500 mensen deelgenomen aan wekelijkse wandeling (20 weken lang). Dat begon soms onzeker met maar 200 meter wandelen en heel veel rusten, maar resulteerde in veel gezondheidswinst en trotse challengers. Met de stedelijke aanpak stimuleren we samenwerkingsverbanden tussen gemeentelijke sectoren als zorg, sport, welzijn en voeren we dit uit met lokale partners en inwoners. Zo bouwen we samen aan een breed preventie fundament in de wijk. De aanpak is gericht op meerdere factoren van gezondheid waarbij bewegen de basis is. Komend jaar willen we het aantal deelnemers verdubbelen naar 1.000 en daarbij doen we graag een beroep op jouw enthousiasme. Bekijk ook hier de film over de stadsbrede aanpak of de folder over de NDC in de bijlage.

Bijeenkomst: ‘Breng beweging in de wijk’
Daarom organiseren wij op dinsdag 11 februari 2020 van 17.30 tot 20.30 uur een bijeenkomst ‘Breng beweging in de wijk’ in de Sportcampus Zuiderpark, waarbij we gezamenlijk een integrale aanpak in de wijk organiseren om mensen laagdrempelig in beweging te brengen. Ben je enthousiast? Zijn je collega’s enthousiast? Ben je benieuwd wat deze samenwerking jou kan brengen? En wil je samen met partners uit de wijk werken aan gezondheid? Schrijf je dan samen met deze partners in voor deze gratis bijeenkomst via onderstaande link.

Ben je oud organisator van de Haagse Diabetes Challenge? We gaan je meenemen in de nieuwe ontwikkelingen. Je gaat nieuwe partners ontmoeten waardoor je de verantwoordelijkheid van de challenge gezamenlijk aangaat. We vertellen je graag over hoe we je beter kunnen ondersteunen.

Programma

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

17.30 u Inloop met een broodje
18.00 u Presentatie Haagse Diabetes Challenge en onze (nieuwe) doelen.
18.30 u Praktijkvoorbeelden van professionals die in 2019 hebben deelgenomen
19.00 u Aan de slag met beweging in jouw wijk (per wijk in gesprek a.d.h.v. een praatplaat)
20.00 u Centrale terugkoppeling
20.30 u Afsluiting

Aanmelden

We verzoeken je vooraf aan te melden via deze link waarin een aantal vragen worden gesteld. Deze vragen zijn bedoeld om de organisatie van de avond beter te laten verlopen.

Contact

Heb je vragen over deze uitnodiging? Neem dan contact op met Jeroen Flim van de Bas van de Goor Foundation of Alicia Ferrageau van de gemeente Den Haag.

We hopen jullie te mogen ontmoeten op 11 februari 2020 in de Sportcampus.