Update: implementatie herziene Zorgstandaard Dementie

Regio Haaglanden is een van de pilotregio’s in de herziene Zorgstandaard Dementie. Naar aanleiding van een patiëntreis en een zelfevaluatie hebben de netwerkpartners met elkaar 3 thema’s uit de zorgstandaard als prioriteit gekozen. Met deze drie thema’s en bijbehorende aanbevelingen gaan we in 2020 aan de slag, onder begeleiding van Dementiezorg voor Elkaar. De gekozen thema’s zijn:

Pro-actieve zorgplanning

Aanbeveling 1: Poactieve zorgplanning wordt door de aangewezen professional direct na de diagnose of zodra de persoon met dementie en mantelzorger hiervoor open staan gestart, wordt voorgezet gedurende het gehele ziekteproces

Casemanagement dementie

Aanbeveling 3: Alle mensen met (een vermoeden van) dementie krijgen vanaf de start van het diagnostisch traject een vast coördinatie- en aanspreekpunt (Casemangent dementie) voor zichzelf, mantelzorger(s) én alle betrokken professionals, aangeboden.

Niet-pluis fase

Aanbeveling 5: Er is een regionale structuur van waaruit op laagdrempelige wijze begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting wordt geboden, cultuursensitief, in diverse communicatievormen, gericht op vier groepen: personen met dementie zelf en diens mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en samenleving.

Aanbeveling 6: Bij signalering is er naast alertheid op geheugenproblemen ook alertheid op andere signalen. De signalen worden serieus genomen, ongeacht of de persoon met een mogelijke dementie of diens naaste deze uit.

Aanbeveling 7: De signalering van dementie is bij personen op jonge leeftijd, personen met een verstandelijke beperking en migranten gericht op specifieke kenmerken.

Momenteel wordt hard gewerkt door de netwerkpartners om tot concrete werkplannen voor het komende jaar te komen. Deze zullen naar verwachting in februari gepubliceerd worden in de kennisbank.