Veilig patiëntengegevens mailen naar apotheken via ZorgMail secure mail

Sinds deze maand zijn de meeste apotheken in de regio Haaglanden aangesloten op ZorgMail secure mail. In samenwerking met Diamiz/Enovation, het HagaZiekenhuis en de apothekersvereniging EFDH is er actief gestimuleerd om apotheken aan te sluiten en gebruik te laten maken van deze mailfunctie.

Na het invoeren van het verzenden van elektronische voorschriften vanuit de ReinierHagaGroep en inmiddels ook vanuit de HMC ziekenhuizen was er behoefte ontstaan om aanvullende gegevens zoals de nierfunctie aan de apotheken door te geven door het ziekenhuis.

Een projectgroep van bovenstaande partijen is de afgelopen maanden bezig geweest om de aansluitingen en het gebruik in de apotheken te activeren en te stimuleren. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in de aansluiting van 90% van de apotheken in de regio. Ook voor andere zorgverleners in de regio kan deze mailfunctie gebruikt worden om met de apotheken te communiceren.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Inge.stollman@transmuralezorg.nl