Stichting PAL wordt Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Op 26 september 2018 is Stichting PAL officieel overgegaan naar Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg. Een mijlpaal voor de kinderpalliatieve zorg in Nederland.

‘Stichting Platform Palliatieve Zorg voor Kinderen in Nederland’ werd in 2007 opgericht met de visie dat als er zorgstructuren voor kinderpalliatieve zorg in Nederland zouden liggen en er een Kenniscentrum zou zijn, de vereniging haar werk had gedaan. En nu, 11 jaar later, is dit doel bereikt en is het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg officieel geworden. Daarmee is één centraal punt voor alle vragen en activiteiten rond kinderpalliatieve zorg in Nederland gecreëerd.

Een netwerkorganisatie waar kind en gezin, zorgverlener en beleidsadviseur terecht kunnen met vragen. Een centraal punt van waaruit zorginnovatie, coördinatie en verbinding tussen de regionale netwerken (NIK) en de Kinder Comfort Teams, kennisdeling, richtlijnontwikkeling, onderzoek, scholing en voorlichting gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

Het verbinden van wetenschap, kennis en praktijk van de kinderpalliatieve zorg is de primaire doelstelling van het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg. Het Kenniscentrum zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot landelijke eenheid, waarin kind en gezin, artsen, onderzoekers en alle bij kinderpalliatieve zorg betrokken zorgverleners en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn nauw samenwerken. Samen met de Kinder Comfort Teams (KCT) in de academische ziekenhuizen en de regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zal het Kenniscentrum de onderlinge samenwerking en afstemming bevorderen en faciliteren.

Per 1 oktober 2018 is tevens het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen telefonisch bereikbaar. Specifiek voor behandelend artsen met vragen over of behoefte aan steun bij complexe besluitvorming rond het levenseinde van kinderen.

De afgelopen periode is in vier artikelen de overgang van Stichting PAL naar Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg beschreven.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl