Vereniging Transmurale Zorg wordt Vereniging Transmurale Zorg (VTZ)

De grote zorginstellingen van de regio Den Haag hebben met elkaar besloten om de Vereniging Transmurale Zorg (VTZ) op te richten. Deze vereniging stelt zich als doel om voor patiënten in de regio Den Haag een zo vloeiend mogelijke overgang te organiseren als de patiënt overgaat van de ene zorginstelling naar de andere. Nu zijn er vaak nog barrières tussen bijvoorbeeld een ziekenhuis en een verpleeghuis of tussen een GGZ instelling en een huisarts. De nieuwe vereniging wil deze overgangen zo soepel mogelijk laten verlopen.

De Haagse zorginstellingen werken nu al samen in de Vereniging Transmurale Zorg. Waarom dan nu een vereniging? De voorzitter Ingrid Wolf van het HMC zegt daarover: “we willen alle zorginstellingen in deze stad de mogelijkheid geven om zelf mee te doen bij het vinden van oplossingen voor barrières waar patiënten nu nog last van hebben. Daarom willen we met een vereniging gaan werken, zodat zorginstellingen zelf lid kunnen worden en zelf kunnen aangeven aan welke problematiek zij bij willen dragen. We willen dus meer inclusief worden vanuit het idee dat iedere zorginstelling een bijdrage kan leveren en er dan ook echt bij kan horen”.

De nieuwe vereniging zal op 1 januari van start gaan. Meer informatie is verkrijgbaar bij de vereniging Transmurale Zorg.