Verslag informatiebijeenkomsten wet zorg en dwang

Wij hebben in mei twee bijeenkomsten georganiseerd over de wet zorg en dwang. Deze wet gaat op 1 januari 2020 in en heeft grote gevolgen voor de manier waarop met onvrijwillige zorg omgegaan moet worden. In plaats van ‘ja, mits …’ wordt het ‘nee, tenzij …’. De wet zorg en dwang is de laatste tijd veel in de actualiteit, vanwege bezwaren van de beroepsverenigingen en de reactie van de minister daarop.

In totaal hebben meer dan vijftig professionals, managers en beleidsmakers de bijeenkomsten bijgewoond. De spreker was mevrouw Elly Duijf, van de Innovatiekring Dementie. De informatie die op de bijeenkomst is gegeven, is terug te lezen op de website van de Innovatiekring Dementie. Ook vindt u in de bijlage van dit bericht een informatiesheet.