Vervolg ZonMw-Programma ‘Palliantie. Meer dan zorg!’

Het ministerie van VWS heeft goedkeuring verleend aan een vervolg van het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg!’. Met Palliantie II gaat ZonMw door met het bundelen van opgedane kennis. En het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden projecten uit het eerste programma.

Wat kun je verwachten?

Met Palliantie II worden een aantal onderwerpen verder gebracht in de praktijk met kennissyntheses en implementatietrajecten. Zoals markering en proactieve zorgplanning (advance care planning), het organiseren van de zorg rondom de patiënt door transmurale samenwerking en het bieden van ondersteuning aan de patiënt, naasten en mantelzorgers. Om continuïteit van de zorg te realiseren, is binnen Palliantie II bijvoorbeeld ruimte voor het verder doorontwikkelen van het Individueel Zorgplan (IZP). Het traject over kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg wordt voortgezet. Op basis van uitkomsten op een aantal indicatoren kan de zorgpraktijk leren en verbeteren. Ook wordt doorgegaan met de onderwijsactiviteiten, zodat palliatieve zorg beter verankerd is in de opleidingen en bij- en nascholing van zorgverleners op het mbo, hbo en wo(+).

Intensieve samenwerking

Een goede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de zorgpraktijk was en blijft cruciaal. Palliantie II zet niet alleen sterk in op het verder verstevigen van de samenwerking, maar ook op het verspreiden van kennis onder eindgebruikers en het stimuleren om verbeteringen op de lange termijn in de praktijk te brengen. Dit vraagt om intensieve samenwerking van alle relevante partijen in het veld. Partijen die ook geraadpleegd zijn voor de invulling van het programma Palliantie II.

De juiste zorg op het juiste moment

Samen met alle partijen in de zorg- en welzijnssector wordt nóg meer bijgedragen aan een geïntegreerd regionaal aanbod voor mensen in hun laatste levensfase, én hun naasten. Aan adequate ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. De juiste zorg, op het juiste moment ontvangen.

Meer informatie

Meer weten over Palliantie II? Bezoek de nieuwe programmapagina.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl