Vragenlijst casemanagers dementie

De zorg en ondersteuning van casemanagers dementie is ontzettend belangrijk voor goede zorg aan mensen met dementie en hun naasten. Maar met het toenemend aantal mensen met dementie en de steeds grotere behoefte aan casemanagement ligt er een gezamenlijke uitdaging om de zorg ook voor de toekomst toegankelijk te houden.

CZ start daarom een onderzoek onder casemanagers naar de werkwijze, tijdsbesteding, het werkplezier en de behoefte aan mogelijke alternatieve vormen van ondersteuning. En daar hebben we uw hulp bij nodig. We willen u vragen de vragenlijst in te vullen.

Met het onderzoek wil CZ inzichtelijk maken welke ideeën en behoeften er leven en op welke wijze slimme oplossingen of tools u en uw collega casemanagers kunnen helpen bij het dagelijks werk. Zodat we ook in de toekomst het toenemend aantal mensen met dementie kunnen blijven ondersteunen.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt en zijn niet herleidbaar naar een persoon. Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl