Vragenlijst Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland houdt zich bezig met het bijstaan van slachtoffers, op emotioneel, juridisch en financieel vlak. Dat kan bijvoorbeeld door informatie te geven over een strafproces of iemand te ondersteunen door informatie te geven over traumaverwerking. Slachtoffers worden meestal doorverwezen door de politie, maar Slachtofferhulp Nederland is op zoek naar manieren waarop andere professionals kunnen verwijzen naar hun dienstverlening.

Daarom is er een vragenlijst gemaakt voor professionals, om nader uit te vragen waar jullie behoefte aan hebben en welke patiënten of cliënten eventueel baat zouden kunnen hebben bij Slachtofferhulp. Met de uitkomsten van deze vragenlijst kan de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland worden verbeterd. Wil je meehelpen? Vul dan de vragenlijst in! Klik hier voor de vragenlijst

De antwoorden worden anoniem opgeslagen. De lijst bestaat uit 19 vragen en invullen duurt ongeveer 6 minuten.