Vragenlijst Wet zorg en Dwang voor mantelzorgers

Alzheimer Nederland, Iederin en Kansplus zetten een vragenlijst uit onder mantelzorgers van mensen met dementie die te maken hebben met de Wet zorg en dwang. Zij willen de ervaringen peilen. Aan eenieder de vraag om deze vragenlijst te verspreiden onder mantelzorgers die te maken hebben met de Wet zorg en dwang.

In deze bijlage zit een toelichting op de vragenlijst.

Link naar vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/ErvaringenWzd2022.