Waardevolle inzichten uit eerste klantarena dementie

Tijdens de allereerste klantarena dementie in Restaurant PEX in Loosduinen zijn ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals in gesprek gegaan over de thema’s respijtzorg en langer (veilig) thuis wonen. Hieruit kwamen waardevolle inzichten en verbetertips naar voren, waar de aanwezige zorgprofessionals in een werkgroep mee aan de slag gaan.

Een klantarena is een werkvorm waarbij in een goede sfeer écht geluisterd wordt naar de ervaringen van mensen met dementie en mantelzorgers. De klantarena wordt zo genoemd vanwege de opstelling, die lijkt op een arena. De ‘arena’ bestaat uit een binnen- en een buitenring (twee halve cirkels). In de binnenring zitten mensen met dementie en mantelzorgers die onder leiding van de ervaren gespreksleider Wendela Erbrink met elkaar in gesprek gaan. In de buitenring zitten de betrokken (zorg)professionals vanuit het netwerk dementie. Doordat zij bij het gesprek aanwezig zijn, kunnen zij de verbetertips van de ‘klantgroep’ direct vertalen naar hun werk.

Bij de klantarena waren ruim twintig deelnemers aanwezig. De ervaringsdeskundigen, bestaande uit mensen met dementie en mantelzorgers, kwamen uit Loosduinen, waar de klantarena plaatsvond. Zij hebben de dag als prettig ervaren doordat er ruimte was voor hun ervaringen en tips, ze verhalen konden delen in een prettige sfeer en er een gezellige lunch was. In de buitenring zat een diverse afvaardiging (zorg)professionals uit de regio Den Haag, waaronder casemanagers dementie, een specialist ouderengeneeskunde, medewerkers van de gemeente Den Haag en welzijn.

Belangrijkste verbeterpunten

De klantarena heeft geresulteerd in een mooie bijeenkomst waarbij verschillende verbetertips naar voren kwamen. De top 5 was: Meer passende woningen, wachttijd WMO verkorten, logeerzorg organiseren, bredere kennis van opties dagbesteding in de regio bij casemanagers en het opstarten van inloopspreekuren rondom dementie. De zorgprofessionals willen direct met de verbeterpunten aan de slag. Een aantal van hen zal in de vorm van een werkgroep de verbeterpunten nog verder uitwerken, zodat ze in de praktijk verspreid en toegepast kunnen worden. Gezien de enthousiaste reacties, de waardevolle output en de animo voor klantarena’s, zal deze eerste klantarena dementie zeker een vervolg krijgen.

Wil je binnen jouw organisatie ook een klantarena organiseren en kan je daarbij tips gebruiken? Neem contact op met programmaleider dementie Marleen Quakkelaar via Marleen.Quakkelaar@transmuralezorg.nl.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl