Webinar “Coronavirus, palliatieve zorg in tijden van crisis”

De COVID-19 uitbraak plaatst de zorg voor grote uitdagingen. Naast aandacht voor preventie en curatie is er ook telkens meer aandacht voor wat het ziektebeeld, de hogere sterftecijfers en de noodzakelijke beschermende maatregelen betekenen voor de palliatieve zorg. Hoe doe je dat goede palliatieve zorg in tijden van COVID-19? De lessen die we in de Propallia regio hierin geleerd hebben en aan het leren zijn, willen we in dit webinar met elkaar delen, zodat we dergelijke crisissituaties beter toegerust het hoofd kunnen bieden.

Datum

Donderdag 4 juni 2020, 14.00 – 16.00 uur

Doel van de bijeenkomst

Leren van onze COVID-ervaringen met palliatieve zorg in tijden van crisis.

Voor wie?

Patiënten en naasten, verpleegkundigen, medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, consulenten, beleidsmakers, managers, bestuurders, docenten en studenten van universiteit, hbo en mbo en overige betrokkenen werkzaam/betrokken bij de regio’s Leiden, Den Haag, Delft en Gouda.

Door wie?

Dit symposium wordt georganiseerd door Propallia. In het consortium Propallia werken onderzoeks-, onderwijs en zorgorganisaties, die actief zijn op het gebied van de palliatieve zorg, samen met patiënten en naasten aan betere palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland (de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken). Belangrijke partners zijn de vier netwerken palliatieve zorg in de regio, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan, de Hogeschool Leiden, het MBO Rijnland en het UNC-ZH.

Accreditatie

Aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN).

Zie voor meer informatie de uitnodiging in de bijlage of klik hier.